Facultat de Filologia

Instituts Universitaris: la cooperació necessària

La eUniv és plenament conscient que avui en dia les institucions d’ensenyament superior no poden plantejar-se una estratègia de desenvolupament de la recerca en solitari. La multiplicitat d’objectes d’estudi, fruit de l’eclosió imparable de les especialitzacions científiques fan impensable una activitat de recerca rigorosa i continuada sense el suport dels agents socials i econòmics.

Essent així, l’estratègia institucional de la eUniv consisteix en impulsar la creació d’instituts universitaris especialitzats en àmbits d’interès per a la Universitat, i posteriorment oferir la possibilitat d’integrar-se a aquelles persones o entitats que tinguin interessos convergents amb l’àmbit d’estudi i recerca de cada institut.

Aquesta estratègia comporta l’atorgament de personalitat jurídica pròpia als instituts per tal de fer possible la integració dels socis interessats, així com l’establiment d’un model de conveni que vinculi els instituts amb la Universitat i reguli la seva organització acadèmica, la seva participació en el Pla Director de Recerca i, molt especialment, la relació amb l’Escola de Doctorat J. H. Newman i el seu Programa de Doctorat.