Facultat de Filologia

Institut Universitari NEXTG: compromís amb la innovació socialment responsable

L’Institut és un TechLab impulsat per la eUniv per a desenvolupar i organitzar activitats de recerca aplicada en l’àmbit de la Intel·ligència Artificial (AI), Big Data, Algoritmes, Machine Learning, Blockchain, Robòtica, Internet of Things (IoT) i Bio-tecnologia. Tots aquests elements es combinen entre ells per crear aplicacions difícils d’imaginar pocs anys enrere, però que ara ja són presents entre nosaltres i requereixen observar-les i assumir-les des d’una perspectiva crítica i racional. En temps on la tecnologia avança d’una manera exponencial, l’Institut vol esdevenir un Think Tank generador de debat, reflexió i difusiósobre els reptes que planteja la recerca científica i tecnològica, així com sobre la aplicació pràctica dels seus resultats obtinguts. Un Think Tank pot ser un laboratori d’idees, un gabinet estratègic, un institut de recerca o un centre de reflexió. L’Institut Universitari NextG va néixer per a ser tot això al mateix temps.

Organització de l’IUNextG

El Consell de l’Institut

El Consell és l’òrgan acadèmic col·legiat superior de l’IUNextG, i com a tal li correspon establir les seves línies de desenvolupament científic i institucional, així com l’avaluació i informe de les propostes d’activitats i projectes que formulin els seus membres.

Deganat

El Deganat és l’òrgan acadèmic unipersonal responsable de la coordinació de les activitats acadèmiques i institucionals de l’IUNextG, i la persona que ocupa el càrrec és el Sr. Joaquim Vallès.

Coordinació General

La Coordinació General és l’òrgan unipersonal responsable de la coordinació dels projectes de l’IUNextG, i la persona que ocupa el càrrec és el Sr. Francesc Carrera.

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan acadèmic unipersonal responsable de la gestió acadèmica de les activitats de l’IUNextG, i la persona que ocupa el càrrec és la Dra. Pepa Cugat.

Activitats de l’IUNextG

Àrea d’Acció Institucional

Per a la promoció del debat i la reflexió sobre la recerca científica i la transformació digital, l’IUNextG convoca i participa en l’organització de Jornades, Conferències, Debats, Seminaris i Trobades d’Experts. Així mateix, l’UINextG participa com a membre en diversos consells i comitès creats per les administracions públiques i les organitzacions econòmiques i socials.

Àrea d’I+D

L’IUNextG impulsa projectes propis de recerca i innovació tecnològica. Actualment, els projectes propis que ja estan en marxa són els següents:

  • Projecet DronPort. Projecte d’establiment al Principat d’Andorra d’un equipament capaç de donar servei tècnic i formatiu a les empreses dels drons.
  • Projectes e-Health: Projectes d’innovació tecnològica específica per a la millora dels tractaments de salut.
  • Projectes de Mobilitat: Projectes tecnològic adreçats a la millora de la mobilitat en espais específics mitjançant la gestió de vehicles autònoms.

L’IUNextG participa també, mitjançant convenis amb entitats de recerca i innovació o empreses, em xarxes d’àmbit nacional i internacional, que li permeten disposar d’uma connexió directa amb experts en totes les àrees d’interès de l’Institut.

Àrea de Formació

  • Programa de Formació Continuada sobre les temàtiques principals que tracta l’Institut, que inclou accions formatives pròpies de l’Institut i accions ja siguin a petició d’empreses, institucions públiques o propis de l’Institut.
  • Línia de Recerca Doctoral especialitzada en el seu àmbit científic, a l’empara del conveni de cooperació acadèmica de l’IUNextG amb l’Escola de Doctorat J. H. Newman de la eUniv.