P

Docents i investigadors

D’acord amb els Estatuts, el personal acadèmic de la eUniv desenvolupa, amb caràcter ordinari, activitats docents, de recerca i de gestió acadèmica, i el Rectorat li atorga anualment la venia docendi, que comporta l’exercici de la docència amb responsabilitat plena.

El personal acadèmic de la eUniv es classifica en quatre categories estatutàries:

Personal acadèmic doctorat, amb dedicació ordinària a la Universitat, que assumeix la direcció de projectes de recerca i la docència plena en els quatre nivells d’estudis implantats a la eUniv; si acredita l’avaluació positiva de la seva activitat científica per part d’una agència de qualitat, rep el reconeixement de Catedràtic de la eUniv.

Personal acadèmic amb el títol de màster o nivell equivalent, que assumeix docència plena en els ensenyaments de Diploma Professional Avançat, Bàtxelor o de Màster.

Personal acadèmic amb el títol de màster o nivell equivalent que s’encarrega de les tasques de suport a la docència, la recerca i la tutoria del alumnat.

Personal acadèmic d’altres institucions d’educació superior, que assumeix un encàrrec docent eventual i ple en els estudis implantats, d’acord amb la seva titulació acreditada.

El personal acadèmic de la eUniv s’ordena en facultats que agreguen, en raó de la seva afinitat científica, les diferents àrees de coneixement presents en els plans d’estudis dels ensenyaments.