Sol·licitud d’Admissió Màster

Sol·licitud d’Admissió Màster

Els camps amb* són necessaris i cal omplir-los a fi de poder tramitar la preinscripció.

  Dades generals

  I. Candidat/a







  II. Origen





  III. Naixement









  IV. Adreça












  V. Títol d’accés



  VI. Competències lingüístiques


  Llengua Catalana: Nivell B2 del Marc Europeu Comú de ReferènciaEnglish Language: Level B2 Common European FrameworkLengua Española: Nivel B2 del Marco Europeo Común de Referencia

  Dades específiques

  I. Màster Sol·licitat


  MBAHumanitatsLlengua catalanaEnginyeria informàticaCriminologia

  II. Idioma sol·licitat



  III. Convalidacions sol·licitades



  IV. Documentació aportada


  Títol o certificació d’accésFotocòpia del PassaportCertificat Oficial ANDFoto carnetConsentiment Informat (*)Altres

  * Baixar document Consentiment Informat

  doc,docx,pdf,zip,rar,jpg

  V. Modalitat de matrícula


  Matèria per matèriaCurs complet

  Dades de contacte