Sol·licitud d’Admissió Doctorat

Els camps amb* són necessaris i cal omplir-los a fi de poder tramitar la preinscripció.

  Dades generals

  I. Candidat/a  II. Origen

  III. Naixement

  IV. Adreça
  V. Títol universitari d’accés  VI. Competències lingüístiques


  Llengua Catalana: Nivell B2 del Marc Europeu Comú de ReferènciaEnglish Language: Level B2 Common European FrameworkLengua Española: Nivel B2 del Marco Europeo Común de Referencia

  VII. Protecció de dades eUNIV  Dades específiques

  I. Recerca doctoral


  Arts i HumanitatsCiències Econòmiques i SocialsCiències Jurídiques i PolítiquesEducació i TecnologiaFilologia Catalana

  II. Perfil recomanat d’accés  III. Idioma sol·licitat  IV. Documentació aportada


  Títol o certificació d’accésFotocòpia del PassaportCertificat Oficial ANDFoto carnetAltres

  Adjuntar documentació
  Podeu enviar-nos fitxers: doc, docx, pdf, zip, rar, png, jpeg o jpg

  VI. Modalitat de matrícula


  Matèria per matèriaCurs complet

  Dades de contacte