Creat el Bàtxelor en Llengües Clàssiques

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra va publicar el passat 29 de març el Decret 132/2023, del 22-3-2023, de creació del títol estatal del bàtxelor en llengües clàssiques. Aquest nou títol del sistema universitari andorrà ha estat incorporat a instàncies de la eUniv, que procedirà en breu a presentar davant l’AQUA el corresponent pla d’estudis.

El bàtxelor en llengües clàssiques tindrà una càrrega acadèmica de 180 crèdits ECTS, i es podrà cursar en sis semestres (tres cursos acadèmics). La seva implantació a la eUniv està prevista a partir del proper curs 2023-24, a través de l’Escola de Llengües Clàssiques.

En marxa el nou Màster en Criminologia

El passat dimecres dia 1 de març del 2023, el Govern d’Andorra va aprovar, a sol·licitud de la eUniv, el decret de creació del títol universitari estatal de Màster en Criminologia (publicat al BOPA el 8-III-2023). D’acord amb el decret promulgat, l’ensenyament tindrà una durada de 2 cursos acadèmics (4 semestres) i una càrrega de 120 crèdits europeus. Per accedir-hi caldrà estar en possessió d’un títol universitari de bàtxelor o equivalent, dels àmbits de la criminologia, dret, psicologia, sociologia, antropologia, treball social, educació, educació social, periodisme, empresa, medicina, infermeria o altres que puguin estar relacionats amb els continguts i les sortides professionals del màster.

La Junta Acadèmica de la eUniv va aprovar en la seva sessió ordinària del dia 21 de març del 2023, la presentació a l’AQUA de la memòria de pla d’estudis d’aquest màster, que serà coordinat pel Dr. Lluís Jiménez, professor de dret penal de la Facultat de Dret i Ciències Socials de la eUniv, i d’acreditada experiència professional i acadèmica en el món de la criminologia, el qual confia en poder iniciar la implantació durant el proper curs acadèmic 2023-24.

Sessió ordinària del Senat Acadèmic

El passat dimarts dia 21 de març del 2023 va tenir lloc la sessió ordinària del segon semestre del Senat Acadèmic de la eUniv, sota la presidència del Dr. Jesús M. Prujà, Canceller de la Universitat. En la sessió van pendre possessió dels seus càrrecs el Dr. Josep M. Tous, catedràtic emèrit i exdegà de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, i la Sra. Maria J. Tuyà, presidenta de la Fundació Futura Penedès, entitat col·laboradora de la eUniv. L’ordre del dia de la sessió va abordar, entre altres coses, la modificació del Reglament Acadèmic General, el projecte de la eUniv Summer School, la proposta d’associació de l’Institut Faber, la participació de la eUniv a la Càtedra Iberoamericana d’Indústries Culturals i Creatives, així com la progressió en la implantació dels ensenyaments i en l’adquisició dels immobles de la seu. El Senat va acordar també la incorporació de nous membres en representació de les noves àrees de coneixement que s’integren a la eUniv, com són la criminologia, la comunicació o les llengües clàssiques.

La eUniv a les Jornades Càpsula 2023 de Vic

Els passats dies 1, 2 i 3 de març es van celebrar al recinte firal El Sucre de la ciutat de Vic les Jornades Càpsula 2023, dedicades a l’orientació acadèmica i professional del jovent de la comarca d’Osona, organitzades pel seu Consell Comarcal.

El Dr. Román Castro, professor de la Facultat de Dret i Ciències Socials de la eUniv, fou l’encarregat d’obrir les Jornades el matí del dia 1 amb una conferència, adreçada fonamentalment a l’alumnat de secundària, sobre la necessitat de formar-se sòlida i continuadament per tal de poder donar respostes als reptes actuals i de futur.

Seminari de Cultura Universitària de l’IUAM

L’Institut Universitari Alma Mater (IUAM) de la eUniv, en conveni amb el Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària de la Universitat de Lleida, organitzen aquest curs la primera edició del Seminari de Cultura Universitària, dedicat a difondre aquells elements simbòlics i patrimonials de la institució universitària entre la seva comunitat.

La primera sessió del Seminari va tenir lloc al passat dia 27 de febrer i va anar a càrrec de la Dra. Lucía Lahoz, catedràtica d’Història de l’Art de la Universitat de Salamanca, que va analitzar la funció simbòlica de l’arquitectura universitària a través del “tapís de pedra” que és la portalada de la seva universitat.

La segona sessió es va celebrar el passat 14 de març i es va dedicar al tema del debat, la dialèctica i la oratòria com a metodologies presents en la universitat europea des dels seus orígens medievals fins la data d’avui, que fou exposat pel Dr. Adolfo Lucas, professor de la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona.

La sessió del mes d’abril serà dedicada als colors universitaris i la seva projecció des de les facultats als ensenyaments, i anirà a càrrec del Dr. Marc B. Escolà de la eUniv.

Acord per desenvolupar activitats de recerca i innovació al Principat

L’institut universitari NextG, associat a la Universitat Europea-IMF (eUNIV), i ACTINN, el clúster de la innovació i de les noves tecnologies d’Andorra, han signat un acord de cooperació científica adreçat a cooperar per a impulsar projectes de valor afegit que aportin competitivitat a l’ecosistema empresarial andorrà i impulsar activitats de recerca i de promoció institucional i/o esdeveniments en els respectius àmbits d’actuació o de creació.

L’àmbit de recerca i de reflexió científica i tecnològica es podrà focalitzar, entre d’altres, en noves tecnologies tals com la intel·ligència artificial (IA), Big Data, Algoritmes, Machine Learning, Blockchain, Robòtica, Internet of Things (IoT) i Bio-tecnologia.

La Universitat Europea IMF i ACTINN signen un acord de col·laboració en projectes de formació

Volen impulsar un programa de formació continuada adaptada a les necessitats dels associats al clúster.

La Universitat Europea IMF (eUniv), institució andorrana d’ensenyament superior establerta a Sant Julià de Lòria, i ACTINN, el clúster de la innovació i les noves tecnologies d’Andorra, han signat un acord de col·laboració adreçat a:

  • Col·laborar en projectes de formació que ACTINN impulsi entre els seus socis i col·laboradors.
  • Impulsar un programa de formació continuada adaptada a les necessitats dels socis del clúster acreditat per una institució d’ensenyament superior.

El Rector de la eUniv, el Dr. Antoni Noguero, ha fet constar que “aquest acord de col·laboració amb ACTINN palesa i referma el nostre compromís institucional amb la creació i difusió del coneixement en l’àmbit de la innovació i de les noves tecnologies, cercant sempre un desenvolupament social i econòmic just i sostenible”.

D’altra banda, el president d’ACTINN, Albert Moles, afirma que “les nostres empreses i col·laboradors necessiten cada vegada més adaptar les seves capacitats i les competències dels seus equips a un entorn volàtil, incert, complex i ambigu, i per aquest motiu cal impulsar programes de capacitació innovadors”.

El professor Corominas presenta a Andorra el seu nou llibre

El Dr. Jordi Corominas, professor de la Facultat d’Arts i Humanitats de la eUniv, presenta el dia 2 de febrer del 2023 el seu nou llibre titulat Entre els Déus i el no-res. L’acte tindrà lloc a Andorra la Vella (Llibreria la Trenca, 19.00 h.), i es convoca en el marc del programa de xerrades de la Societat Andorrana de Ciències, i la seva presidenta, la Sra. Àngels March, presidirà l’acte, en el qual hi participarà també l’actual Raonador del Ciutadà d’Andorra, el Sr. Marc Vila, jurista i filòsof de formació. Les persones interessades en assistir a l’acte trobaran més informació a:

Aquest nou llibre del Dr. Corominas neix a partir de l’elaboració del material docent de la matèria del pla d’estudis del Bàtxelor en Humanitats Les creences i les idees religioses, i la prestigiosa editorial Fragmenta el publicarà en català i en espanyol.

Presentat el Pla d’Estudis del Bàtxelor en Ciència Política

La eUniv ha presentat davant l’Agència de Qualitat d’Andorra (AQUA) la memòria del pla d’estudis del Bàtxelor en Ciència Política. Aquest títol fou creat pel Decret 300/2022, del 13 de juliol del 2022, del Govern d’Andorra, a instàncies de la Universitat Carlemany.

L’aprovació d’aquest pla d’estudis significarà la implantació del vuitè títol de Bàtxelor al Col·legi Universitari F. Layret de la eUniv, i la seva posada en marxa està prevista per al proper curs acadèmic 2023-24.

Seguint el model acadèmic de la eUniv, el futur Bàtxelor tindrà una estructura de cinc unitats d’ensenyament per cadascun dels tres cursos del programa. Inicialment, la coordinació acadèmica del títol l’assumirà el Dr. Marc Gz.-Bachmann, professor de la Facultat de Dret i Ciències Socials.

La eUniv impulsa la creació de nous títols universitaris estatals

La eUniv ha presentat al ministeri les sol·licituds, acompanyades dels projectes corresponents, de creació del Bàtxelor en Llengües Clàssiques i dels màsters en Teologia i Estudis Religiosos i en Criminologia. La creació d’aquests títols estatals per part del Govern permetrà que la universitat pugui presentar davant l’Agència de Qualitat d’Andorra les memòries per a l’aprovació dels corresponents plans d’estudis.

L’establiment de l’oferta de títols universitaris estatals del Principat d’Andorra és una competència del seu Govern, que mitjançant els seus decrets procedeix a crear-los o extingir-los. Aquestes decisions governamentals s’adopten en virtut de les iniciatives de les institucions d’ensenyament superior del país, que són les que proposen i defensen la creació de noves titulacions davant el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.

Des de la seva creació l’any 2019, la eUniv ha posat en marxa el Bàtxelor en Administració d’Empreses, el Bàtxelor en Dret, el Bàtxelor en Humanitats, el Bàtxelor en Català, el Bàtxelor en Psicologia i el Bàtxelor en Comunicació, així com el Màster d’Empresa, el Màster d’Humanitats, el Màster de Català i el Programa Interdisciplinari de Doctorat. A més, recentment ha presentat la memòria per impartir el Bàtxelor en Ciència Política.