Nova Oficina Exterior de la eUniv a Quito (Equador)

La eUniv disposarà d’una nova oficina exterior fora del Principat, la segona després de la de Barcelona, que estarà ubicada a la capital de la república del Equador. L’equipament disposarà de sales de recepció, de treball de reunions i d’una sala auditori amb capacitat per mig centenar de persones.

Des d’aquesta oficina es gestionarà el desenvolupament del conveni de transferència de tecnologia signat amb la Universitat equatoriana del Pacífic aquest 2023, i que monitoritza l’Institut Universitari IURNAT de la eUniv.

L’Oficina Exterior de Quito estarà coordinada pel Dr. Luís Vasquez, membre del Senat Acadèmic de la eUniv, i el seu personal es dedicarà a atendre les necessitats acadèmiques i de gestió de l’alumnat de la eUniv procedent de l’Equador.  

Aprovat el pla d’estudis del Bàtxelor en Ciència Política de la eUniv

El passat dimecres 12 de juliol, el Govern d’Andorra va aprovar el Decret 358/2023, pel qual s’aprova el pla d’estudis del bàtxelor en Ciència Política de la Universitas Europaea IMF. El referit decret fou publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del 19 de juliol del curs present.

Aquest pla d’estudis aprovat és el vuitè, i s’implantarà al Col·legi Universitari F. Layret de la eUniv, com la resta dels ensenyaments dels àmbits de les ciències socials i les arts i humanitats.

A partir d’aquesta aprovació, els ensenyaments es podran començar a oferir durant el proper curs acadèmic 2023-24.

Investigador Visitant de la eUniv doctorat a la Universitat de Bolonya

El Dr. Victor Saínz de la Maza, investigador visitant de l’Escola de Doctorat de la eUniv, va obtenir el grau de doctor en ciències mèdiques veterinàries per la  Universitat de Bolonya, i el tribunal format pels doctors D. Zambelli, L. Parma i presidit per la Dra. Di Francesco li va atorgar la qualificació d’excel·lent cum laude el passat dia 20 de juny.

El nou doctor es va graduar en Veterinària i en Ciència i Salut Animal per la Universitat de Lleida, i bona part de la seva recerca doctoral la va fer a la Cornell University (Ithaca, NY). La seva col·laboració amb la eUniv a partir d’ara es centrarà en els projectes de l’Institut Universitari de Recerca NAT.

A l’acte hi van assistir diversos representants de la eUniv, entre ells el director de l’Escola de Doctorat de la eUniv, el Protonotari Acadèmic, el Gerent i el Prefecte del Servei de Garantia de la Qualitat interna de la Universitat.

La direcció de l’Escola de Doctorat de la eUniv visita la Universitat de Bolonya

El passat dia 20 de juny una delegació de l’Escola de Doctorat de la eUniv encapçalada pel seu Director, el Dr. Jordi Sauret, va visitar la Universitat de Bolonya amb l’objectiu d’observar el funcionament de les defenses de tesis doctorals a l’Alma Mater de les universitats europees.

Els delegats de la eUniv van poder assistir i participar en directe en una la Giornata de Difesa, pel matí, i en l’acte de la Proclamazione, per la tarda, celebrat amb tota la solemnitat a la Plaça Maggiore de Bolonya.

El model bolonyès ordena diverses defenses de tesis, pertanyents a un mateix departament o especialitat, en un únic tribunal, convocat en dues dates anuals, cosa que els permet racionalitzar els procediments, fet que la Direcció de l’Escola de Doctorat de la eUniv va posar especialment de relleu en el seu parlament.

La eUniv inicia el camí cap als estudis de Dret Canònic

El passat dia 19 de juny una delegació de la eUniv encapçalada pel Dr. Marc B. Escolà va visitar la seu a Roma de la Pontifícia Universitat de la Santa Creu (PUSC), on va tenir una reunió de treball amb el Dr. Miguel A. Ortiz, professor de Dret Canònic en aquesta universitat romana.

En aquesta reunió es van avaluar totes les opcions i les possibilitats d’elaborar un projecte conjunt d’estudis de nivell de màster dedicats al Dret Canònic, essent els resultats altament satisfactoris.

La delegació de la eUniv va poder també saludar al Dr. Luís Navarro, Rector de la PUSC, el qual va manifestar el desig institucional d’establir acords interuniversitaris beneficiosos per totes les parts.

La eUniv ja compta amb diversos membres de la seva Facultat de Dret i Ciències Socials que estan doctorats o especialitzats en l’àmbit jurídic canònic, cosa que empara la solidesa del projecte acadèmic.

Conveni amb la Universidad del Pacífico de l’Equador

El Director de l’Institut Universitari de Recerca NAT (IURNAT) de la eUniv, el Dr. Carlos Martínez, va signar el passat dia 23 de maig del 2023 un conveni de transferència de tecnologia amb la Universitat equatoriana del Pacífico, que té la seva seu a la ciutat de Guayaquil.

En virtut d’aquest conveni, l’IURNAT assessorarà a la institució equatoriana en el seu procés de transformació dels seus ensenyaments a la modalitat virtual, que es farà efectiu mitjançant les plataformes docents i gestió acadèmica de la eUniv.

El Director del IURNAT s’incorporarà com a membre del Consell Científic Assessor de la Universitat del Pacífic, i la seva Cancellera ho farà com a membre del Senat Acadèmic de la eUniv. El conveni preveu, així mateix, que el professorat de la universitat equatoriana disposi de dret preferencial en l’admissió a les línies de recerca doctorals impulsades per l’IURNAT.

La eUniv crea un nou centre per als ensenyaments politècnics

La Junta Acadèmica de la eUniv va aprovar el passat dia 23 de maig el projecte, coordinat per Joaquim Vallès, d’organització d’un quart centre de la universitat, dedicat a la implantació dels ensenyaments tecnològics i quantitatius.

Aquest nou centre de la eUniv, que rebrà la denominació d’Institut Universitari de Tecnologia Aplicada (IUTA), comptarà amb la seva pròpia plataforma docent, la HeldaTech, especialment dissenyada per a la tipologia d’ensenyaments tècnics.

Inicialment, IUTA implantarà els ensenyaments del Bàtxelor en Informàtica i del Màster en Enginyeria Informàtica, i procedirà a modificar els respectius plans d’estudis per tal d’adaptar-los a la nova plataforma.

El Director de l’AQUA visita la eUniv

El passat dimarts dia 23 de maig va visitar la seu de la eUniv el Dr. Isaac Galobardes, nou Director de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), que va presentar a la Junta Acadèmica de la Universitat les línies mestres del seu pla d’actuació.

Per la seva part, el Rector i els altres membres de la Junta li van transmetre els projectes presents i futurs de la eUniv, així com els posicionaments sobre els objectius del sistema de garantia interna de la qualitat i la seva relació amb l’AQUA.

La eUniv forma part del Comitè Director de l’AQUA des del 2021, en representació de les universitats privades del Principat d’Andorra.

Creat el Bàtxelor en Llengües Clàssiques

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra va publicar el passat 29 de març el Decret 132/2023, del 22-3-2023, de creació del títol estatal del bàtxelor en llengües clàssiques. Aquest nou títol del sistema universitari andorrà ha estat incorporat a instàncies de la eUniv, que procedirà en breu a presentar davant l’AQUA el corresponent pla d’estudis.

El bàtxelor en llengües clàssiques tindrà una càrrega acadèmica de 180 crèdits ECTS, i es podrà cursar en sis semestres (tres cursos acadèmics). La seva implantació a la eUniv està prevista a partir del proper curs 2023-24, a través de l’Escola de Llengües Clàssiques.

En marxa el nou Màster en Criminologia

El passat dimecres dia 1 de març del 2023, el Govern d’Andorra va aprovar, a sol·licitud de la eUniv, el decret de creació del títol universitari estatal de Màster en Criminologia (publicat al BOPA el 8-III-2023). D’acord amb el decret promulgat, l’ensenyament tindrà una durada de 2 cursos acadèmics (4 semestres) i una càrrega de 120 crèdits europeus. Per accedir-hi caldrà estar en possessió d’un títol universitari de bàtxelor o equivalent, dels àmbits de la criminologia, dret, psicologia, sociologia, antropologia, treball social, educació, educació social, periodisme, empresa, medicina, infermeria o altres que puguin estar relacionats amb els continguts i les sortides professionals del màster.

La Junta Acadèmica de la eUniv va aprovar en la seva sessió ordinària del dia 21 de març del 2023, la presentació a l’AQUA de la memòria de pla d’estudis d’aquest màster, que serà coordinat pel Dr. Lluís Jiménez, professor de dret penal de la Facultat de Dret i Ciències Socials de la eUniv, i d’acreditada experiència professional i acadèmica en el món de la criminologia, el qual confia en poder iniciar la implantació durant el proper curs acadèmic 2023-24.