La eUniv impulsa la creació de nous títols universitaris estatals

La eUniv ha presentat al ministeri les sol·licituds, acompanyades dels projectes corresponents, de creació del Bàtxelor en Llengües Clàssiques i dels màsters en Teologia i Estudis Religiosos i en Criminologia. La creació d’aquests títols estatals per part del Govern permetrà que la universitat pugui presentar davant l’Agència de Qualitat d’Andorra les memòries per a l’aprovació dels corresponents plans d’estudis.

L’establiment de l’oferta de títols universitaris estatals del Principat d’Andorra és una competència del seu Govern, que mitjançant els seus decrets procedeix a crear-los o extingir-los. Aquestes decisions governamentals s’adopten en virtut de les iniciatives de les institucions d’ensenyament superior del país, que són les que proposen i defensen la creació de noves titulacions davant el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.

Des de la seva creació l’any 2019, la eUniv ha posat en marxa el Bàtxelor en Administració d’Empreses, el Bàtxelor en Dret, el Bàtxelor en Humanitats, el Bàtxelor en Català, el Bàtxelor en Psicologia i el Bàtxelor en Comunicació, així com el Màster d’Empresa, el Màster d’Humanitats, el Màster de Català i el Programa Interdisciplinari de Doctorat. A més, recentment ha presentat la memòria per impartir el Bàtxelor en Ciència Política.