El Dr. Josep M. Tous i Ral s’incorpora al Senat Acadèmic de la Universitat

El dia 16 de desembre del 2022, la Junta General de la universitat, a proposta del Rector, va aprovar el nomenament del Dr. Josep Maria Tous i Ral com a membre del Senat Acadèmic. El Dr. Tous ha estat catedràtic de Psicologia de la Personalitat a la Universitat de Barcelona, on es va formar i on va ocupar diversos càrrecs acadèmics, entre ells el Deganat de la Facultat de Psicologia.

Amb la seva incorporació al Senat Acadèmic de la eUniv, els estudis de Psicologia, que han de començar la seva impartició durant el present curs 2022-23, comptaran amb un referent especialitzat i d’acreditada experiència acadèmica a l’hora de plantejar les seves iniciatives.