Sessió ordinària del Senat Acadèmic

El passat dimarts dia 21 de març del 2023 va tenir lloc la sessió ordinària del segon semestre del Senat Acadèmic de la eUniv, sota la presidència del Dr. Jesús M. Prujà, Canceller de la Universitat. En la sessió van pendre possessió dels seus càrrecs el Dr. Josep M. Tous, catedràtic emèrit i exdegà de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, i la Sra. Maria J. Tuyà, presidenta de la Fundació Futura Penedès, entitat col·laboradora de la eUniv. L’ordre del dia de la sessió va abordar, entre altres coses, la modificació del Reglament Acadèmic General, el projecte de la eUniv Summer School, la proposta d’associació de l’Institut Faber, la participació de la eUniv a la Càtedra Iberoamericana d’Indústries Culturals i Creatives, així com la progressió en la implantació dels ensenyaments i en l’adquisició dels immobles de la seu. El Senat va acordar també la incorporació de nous membres en representació de les noves àrees de coneixement que s’integren a la eUniv, com són la criminologia, la comunicació o les llengües clàssiques.