En marxa el nou Màster en Criminologia

El passat dimecres dia 1 de març del 2023, el Govern d’Andorra va aprovar, a sol·licitud de la eUniv, el decret de creació del títol universitari estatal de Màster en Criminologia (publicat al BOPA el 8-III-2023). D’acord amb el decret promulgat, l’ensenyament tindrà una durada de 2 cursos acadèmics (4 semestres) i una càrrega de 120 crèdits europeus. Per accedir-hi caldrà estar en possessió d’un títol universitari de bàtxelor o equivalent, dels àmbits de la criminologia, dret, psicologia, sociologia, antropologia, treball social, educació, educació social, periodisme, empresa, medicina, infermeria o altres que puguin estar relacionats amb els continguts i les sortides professionals del màster.

La Junta Acadèmica de la eUniv va aprovar en la seva sessió ordinària del dia 21 de març del 2023, la presentació a l’AQUA de la memòria de pla d’estudis d’aquest màster, que serà coordinat pel Dr. Lluís Jiménez, professor de dret penal de la Facultat de Dret i Ciències Socials de la eUniv, i d’acreditada experiència professional i acadèmica en el món de la criminologia, el qual confia en poder iniciar la implantació durant el proper curs acadèmic 2023-24.