La eUniv inicia el camí cap als estudis de Dret Canònic

El passat dia 19 de juny una delegació de la eUniv encapçalada pel Dr. Marc B. Escolà va visitar la seu a Roma de la Pontifícia Universitat de la Santa Creu (PUSC), on va tenir una reunió de treball amb el Dr. Miguel A. Ortiz, professor de Dret Canònic en aquesta universitat romana.

En aquesta reunió es van avaluar totes les opcions i les possibilitats d’elaborar un projecte conjunt d’estudis de nivell de màster dedicats al Dret Canònic, essent els resultats altament satisfactoris.

La delegació de la eUniv va poder també saludar al Dr. Luís Navarro, Rector de la PUSC, el qual va manifestar el desig institucional d’establir acords interuniversitaris beneficiosos per totes les parts.

La eUniv ja compta amb diversos membres de la seva Facultat de Dret i Ciències Socials que estan doctorats o especialitzats en l’àmbit jurídic canònic, cosa que empara la solidesa del projecte acadèmic.