La direcció de l’Escola de Doctorat de la eUniv visita la Universitat de Bolonya

El passat dia 20 de juny una delegació de l’Escola de Doctorat de la eUniv encapçalada pel seu Director, el Dr. Jordi Sauret, va visitar la Universitat de Bolonya amb l’objectiu d’observar el funcionament de les defenses de tesis doctorals a l’Alma Mater de les universitats europees.

Els delegats de la eUniv van poder assistir i participar en directe en una la Giornata de Difesa, pel matí, i en l’acte de la Proclamazione, per la tarda, celebrat amb tota la solemnitat a la Plaça Maggiore de Bolonya.

El model bolonyès ordena diverses defenses de tesis, pertanyents a un mateix departament o especialitat, en un únic tribunal, convocat en dues dates anuals, cosa que els permet racionalitzar els procediments, fet que la Direcció de l’Escola de Doctorat de la eUniv va posar especialment de relleu en el seu parlament.