Transferir coneixement al país

El Senat acadèmic connecta la institució amb la societat i el teixit productiu

La Universitat Europea (eUniv), promoguda per la Fundació Layret i establerta a Andorra el 2019, realitzarà a final d’aquest curs la cerimònia de graduació de les dues primeres promocions. Un total de 220 alumnes, entre bàtxelors, màsters i doctorands, 30 dels quals andorrans, hi cursen estudis amb una formació online que s’adapta a les necessitats dels estudiants.

Si la tecnologia és una de les potes d’una metodologia d’ensenyament única, també té un paper fonamental en l’oferta acadèmica. El curs 2024-2025 es posaran en marxa els bàtxelors en Informàtica, Ciències de dades i Enginyeria d’Organització Industrial, així com el màster en Enginyeria informàtica, formacions que estan en fase d’aprovació. L’aposta supera, però, l’àmbit universitari. Amb la voluntat de connectar els estudis i la societat ha creat el Senat acadèmic, l’òrgan superior consultiu de l’eUniv, integrat per quinze professionals de reconegut prestigi d’àmbits diversos.

“Permet transferir coneixement des del món acadèmic a la societat i l’empresa”, apunta l’emprenedor Ferran Martínez, el senador especialitzat en innovació i noves tecnologies. El flux també funciona a la inversa. El director de l’Institut Universitari de Tecnologia Aplicada (IUTA) Joaquim Vallès, subratlla com els senadors “ens aporten molta informació de les inquietuds o necessitats del teixit social i productiu del país”, fins al punt que d’alguna de les seves propostes “n’ha sortit algun bàtxelor”.

Martínez està convençut que l’eUniv pot tenir un important paper en la diversificació econòmica del país. “És un model semblant a l’americà, en el qual el teixit econòmic, les empreses i la universitat van de la mà”. Per a la promoció del debat i la reflexió sobre la recerca científica i la transformació digital, l’eUniv convoca i participa en jornades, conferències, debats, seminaris i trobades d’experts.

Un ‘TechLab’ de recerca aplicada en noves tecnologies i innovació

L’eUniv és plenament conscient que les universitats no poden plantejar-se la recerca en solitari. Amb l’objectiu de fomentar la investigació en diversos àmbits ha constituït quatre instituts: Alma Mater, NextG, Laurentia i IURNAT. L’institut universitari NextG és un TechLab de recerca aplicada en l’àmbit de la intel·ligència artificial, big data, algoritmes, Machine LearningBlockchain, robòtica, Internet of Things (IoT) i biotecnologia. La combinació de tots aquests elements permet crear aplicacions difícils d’imaginar pocs anys enrere, però que ja estan presents entre nosaltres. L’institut vol esdevenir un Think Tank, generador de debat, reflexió i difusió sobre els reptes que planteja la recerca científica i tecnològica, així com sobre l’aplicació pràctica dels resultats.

Projectes en mobilitat, drons i ‘E-health’

L’Institut NextG impulsa projectes propis de recerca i innovació tecnològica. Actualment hi ha iniciatives específiques de drons, e-Health i mobilitat. També participa –amb convenis amb entitats i empreses– en xarxes que li permeten connexió directa amb experts internacionals.