Creat el Bàtxelor en Llengües Clàssiques

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra va publicar el passat 29 de març el Decret 132/2023, del 22-3-2023, de creació del títol estatal del bàtxelor en llengües clàssiques. Aquest nou títol del sistema universitari andorrà ha estat incorporat a instàncies de la eUniv, que procedirà en breu a presentar davant l’AQUA el corresponent pla d’estudis.

El bàtxelor en llengües clàssiques tindrà una càrrega acadèmica de 180 crèdits ECTS, i es podrà cursar en sis semestres (tres cursos acadèmics). La seva implantació a la eUniv està prevista a partir del proper curs 2023-24, a través de l’Escola de Llengües Clàssiques.