Es reuneix el Senat de la eUniv

El passat divendres, 14 de juny, es va celebrar la sessió ordinària del Senat de la Universitat Europea-eUniv corresponent al segon semestre del curs acadèmic 2023-24.

El Canceller, Dr. Jesús Prujà i el Vicecanceller, Mn. Pepe Chisvert, van obrir la sessió, que va comptar amb l’assistència de la majoria de senadores i senadors. D’acord amb l’ordre del dia, es van tractar, en primer terme, les diferents evolucions dels centres de la universitat (Col·legi Universitari F. Layret, Escola de Doctorat J.H. Newman, Institut Universitari de Tecnologia Aplicada i l’Escola de Llengües Clàssiques), a càrrec dels respectius directors. A continuació, el protonotari acadèmic, Dr. Marc Escolà, va exposar el desenvolupament dels diversos projectes institucionals en curs, marcant especial èmfasi en els convenis acadèmics internacionals signats, les diferents xarxes internacionals de la Universitat, el projecte de l’Escola de Llengües Modernes i la creació de la revista científica Alma Mater. El Gerent de la Universitat, Anton Miret, va cloure les exposicions explicant al Senat els acords de promoció signats amb xarxes de centres de cicles formatius superiors, especialment amb les de l’Amèrica Llatina, així com les obres de rehabilitació i ampliació endegades a la seu central i a l’Oficina Exterior de Barcelona i, en darrer terme, les previsions d’evolució econòmica de la Universitat.

El Rector, Dr. Antoni Noguero, va fer la cloenda de la sessió i tot seguit els membres del Senat es van traslladar a dinar al parc lauredià de Naturland, i posteriorment van realitzar una visita al santuari de la Mare de Déu del Canòlich, en commemoració dels vuit-cents anys de la troballa de la imatge.