La eUniv participa en la Jornada sobre restauració i conservació de documents

El dijous 12 d’octubre del 2023 es va celebrar la jornada anual dels professionals catalans dedicats a la conservació i restauració de peces museístiques i arxivístiques, organitzada per la Fundació Arnau Mir de Tost a la vila d’Àger, a la comarca de la Noguera. Aquest any la temàtica es va centrar en els arxius i els documents gràfics, i el Dr. J. M. Sans i Travé, senador de la eUniv, va presentar una ponència sobre el bastiment institucional de l’Arxiu Nacional de Catalunya, del qual en fou director. Així mateix, el Dr. M. B. Escolà, protonotari acadèmic de la eUniv, va exposar la problemàtica històrica i actual dels arxius universitaris.