Participació en la publicació del llibre Estudis Luso-Hispans d’Història del Dret III

El Dr. Daniel Alvàrez, professor de Llengües Clàssiques de la Facultat d’Arts i Humanitats de la Universitat Europea-IMF, ha publicat l’article “La Dignitat als juristes catalans baixmedievals” al llibre Estudis Luso-Hispans d’Història del Dret, Capdeferro, Josep, coord. (2024), vol. III, Madrid; Ed. Dykinson, pp. 27-50.

Aquest volum reuneix la majoria de les comunicacions presentades a la IV Trobada Hispano-Lusa d’Historiadors del Dret celebrada a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona el juny de 2022. Els vint-i-cinc capítols del llibre tracten aspectes jurídics sobre els territoris ibèrics a les edats mitjana, moderna i, sobretot, contemporània, fins a finals del segle XX. Es fa especial èmfasi en conflictes jurisdiccionals, doctrina sobre assegurances en època del ius commune, experiències i figures judicials o la construcció i crisi de l’Estat liberal.

URI: https://hdl.handle.net/10016/43926

ISSN: 2255-5137

ISBN: 978-84-1070-400-8