Aprovat el decret del Bàtxelor en Comunicació de la eUniv

El dimecres dia 12 d’octubre del present 2022, el Govern d’Andorra va aprovar el Decret d’aprovació del Pla d’estudis del Bàtxelor en Comunicació de la eUniv, i el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el va publicar el dia 19 del mateix mes.

Aquest pla d’estudis, que fou avaluat positivament per l’Agència de Qualitat Universitària d’Andorra, estructura l’ensenyament en 6 semestres (3 cursos acadèmics) i assigna una càrrega acadèmica total de 180 crèdits europeus.

L’equip de coordinació del títol preveu poder iniciar la implantació a partir del quart o el cinquè bimestre del curs 2022-23.