La eUniv sol·licita la implantació dels bàtxelors en Comunicació i en Psicologia

La Junta Acadèmica de la eUniv va aprovar el dia 7 de setembre la presentació, davant de l’Agència de Qualitat Universitària d’Andorra (AQUA), de les memòries de sol·licitud d’aprovació dels plans d’estudis dels bàtxelors en Comunicació i en Psicologia.

L’AQUA va comunicar oficialment a la eUniv l’acceptació de les sol·licituds i l’inici de les seves tramitacions el passat dia 20 de setembre.

Un cop obtinguts els informes favorables de l’AQUA, la eUniv podrà sol·licitar al Govern l’aprovació dels decrets d’aprovació dels plans d’estudis, amb la previsió que els nous ensenyaments es puguin implantar el proper curs 2022-23.