Publicada la primera tesi doctoral de la eUniv

L’editorial espanyola IUSTEL, de reconeguda especialització en l’àmbit de les Ciències Jurídiques, ha publicat dins la seva col·lecció Monografías, la versió traduïda a l’espanyol de la tesi doctoral del Dr. Jaume J. Barcons Els grups d’empresa: una anàlisi jurídica laboral del cas espanyol, dirigida pel Dr. Jesús M. Prujà i defensada el novembre del passat 2021.

El llibre es pot trobar a les llibreries des del mes de setembre o directament al web de l’editorial: