C


Col·legis i

Escoles

La eUniv s’organitza en diversos centres docents, que assumeixen cadascun d’ells una missió generalista o bé una d’especialitzada.

És el centre de la eUniv estatutàriament encarregat d’implantar els ensenyaments dels tres primers cicles del Marc de Qualificacions de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (QF-EHEA): Diplomes Professionals Avançats, Bàtxelors i  Màsters.

És el centre de la eUniv estatutàriament encarregat d’implantar els programes de Doctorat, i a l’efecte s’organitza en cinc càtedres de recerca especialitzada que són les responsables del desenvolupament de les línies d’investigació doctorals.

És el centre de la eUniv encarregat d’implantar els programes especialitzats en llengües clàssiques (Llatí, Grec, Àrab, Egipci i Sànscrit), i atorgar els corresponents títols propis acreditatius.