Facultat de Filologia

Càtedra Manuel de Pedrolo:
filologia catalana

La Càtedra IFIA de recerca especialitzada Manuel de Pedrolo és la unitat científica que s’ocupa de la investigació corresponent a les àrees de coneixement científic vinculades a la Facultat de Filologia de la eUniv.

Desenvolupa les activitats següents:

Foment de convocatòries científiques especialitzades, com ara simpòsiums, congressos, conferències, reunions, taules rodones, etc., que contribueixin a la recerca científica en els seus àmbits i especialment la de les persones integrades en les seves línies de recerca doctoral.

Implantació d’accions formatives avançades de postgrau, com ara jornades, cursos o seminaris, adreçades a consolidar els estudis tant des del vesant metodològic de la recerca, com de la iniciació metodològica al seu estudi predoctoral.

Les línies de recerca doctoral d’aquesta Càtedra es troben en procés d’aprovació.

Òrgans acadèmics

La Direcció de la Càtedra Manuel de Pedrolo és l’òrgan acadèmic superior responsable de la seva coordinació, impuls i representació als òrgans col·legiats de l’IFIA i de l’Escola de Doctorat J. H. Newman

El Director de la Càtedra Manuel de Pedrolo és el Dr. Llorenç Soldevila, professor de l’àrea de Filologia Catalana incorporat el curs 2019-20. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. director.cmp@euniv.eu

La Secretaria Tècnica és l’òrgan acadèmic responsable de la seva gestió ordinària i del seguiment de la qualitat de les seves activitats, d’acord amb el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la eUNiv.

La Secretària Tècnica de la Càtedra Manuel de Pedrolo és la Dra. Marta Mitjans, professora de l’àrea de Literatura Comparada incorporada el curs 2020-21. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. secretaria.cmp@euniv.eu

La Càtedra compta també amb una Comissió Científica Assessora que actua d’òrgan col·legiat consultiu en la consideració i deliberació de les propostes d’activitats a programar.

La Comissió Científica Assessora de la Càtedra Manuel de Pedrolo la formen la Dra. M. T. Rafecas, la Dra. E. Miralles, la Dra. J. H. Serés, el Dr. D. Álvarez, el Dr. P. A. Amadó, la Dra. S. Mas, i la Dra. M. Irun. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023.