Institut Universitari NextG

L’Institut Universitari NextG (IUNextG) és un Think Tank o Laboratori d’idees impulsat per la eUniv per a desenvolupar i organitzar activitats de recerca aplicada, debat i divulgació en l’àmbit de la ciència i la tecnologia.

L’IUNextG disposa de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, en raó de la qual està vinculat convenialment amb la universitat. Formen part de l’IUNextG diverses entitats interessades en la seva recerca, que hi col·laboren amb mitjans personals, materials i econòmics.

Els principals camps de recerca aplicada de l’IUNextG són les conseqüències potencialment negatives que podrien tenir, tant sobre les persones com sobre les societats lliures i democràtiques,  la recerca en camps com la biomedicina, la Intel·ligència Artificial, la manipulació genètica, la Internet de les Coses (IoT), la protecció de les dades personals, la ciberseguretat, la robòtica, el Blockchain i les criptomonedes, etc.

Totes les línies i projectes de recerca de l’IUNextG estan a disposició de l’alumnat de Bàtxelor i de Màster que hi vulgui participar tot realitzant els treballs preceptius de les matèries dels seus plans d’estudis. Així mateix, l’IUNextG coordina les seves iniciatives amb l’Escola de Doctorat J. H. Newman per tal de cooperar amb el Programa de Doctorat.

Òrgans acadèmics

La Direcció de l’IUNextG assumeix la coordinació i la representació de l’institut davant tercers i davant els òrgans col·legiats de la eUniv, en especial amb la Comissió de Doctorat.

El Director de l’IUNextG és el Dr. Francesc X. Sales, professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials incorporat el curs 2020-21. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2024. director.iunextg@euniv.eu

La Secretaria Tècnica gestiona les activitats institucionals, de recerca i de formació.

La Secretària Tècnica de l’IUNEXTG és la Dra. Marta Mitjans professora de la Facultat de Ciències Tecnològiques, incorporada el curs 2020-21. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 202A. secretaria.iunextg@euniv.eu

El IUNextG compta amb el seu propi Consell Científic assessor.

La Comissió Científica Assessora de l’IUNextG la formen el Dr. F. J. Guillén, el Sr. J. Puigvert, el Sr. R. Ollé, el Dr. J. Ojeda i el Dr. T. Gil. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023.

La seu de l’IUNextG és al campus de la eUniv a Sant Julià de Lòria, i per a la difusió de les seves activitats disposa de l’Oficina Exterior de Barcelona.