La eUniv i FUNDEFICSA arriben a un acord de cooperació acadèmica

La universitat andorrana ha arribat a un acord pel qual la fundació s’unirà en qualitat de centre associat

El passat 1 de gener, la Universitat Europea (eUniv) i la Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias de la Salud (FUNDEFICSA) van signar un conveni d’associació en virtut del qual la fundació del sector de la salut passa a formar part de la eUniv com a centre associat.

El Vicerector de Formació Continuada i Extensió Universitària de la eUniv, el Dr. Lluís G. Jiménez, i el president de l’ECAS, el Dr. Rafael Arán Suau, es van mostrar satisfets de poder extendre una major oferta formativa als professionals sanitaris. En aquest sentit, el conveni preveu que FUNDEFICSA podrà implementar diversos ensenyaments com Diplomes d’Estudis Universitaris Inicials i Avançats o Títols de Postgrau d’Iniciació i d’Especialització, entre d’altres.

FUNDEFICSA és una fundació creada el 1987 amb l’objectiu d’oferir a empreses i treballadors millors oportunitats de formació dins del sector de la salut. Des d’aleshores, la fundació ha format a més de 20.000 alumnes mitjançant diversos programes (presencials i online). A més, FUNDEFICSA també compte amb una gran experiència pel que fa a l’organització de congressos sectorials, ponències i jornades d’especialització dins l’àmbit sanitari.